Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe zasady korzystania z krytej pływalni przez szkoły. Prezydent odpowiada na pytania

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Przemyśla!

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wprowadzenia nowych zasad korzystania przez uczniów przemyskich placówek oświatowych z krytej pływalni,  uprzejmie informuję, iż główną przyczyną tej decyzji jest przede wszystkim trudna sytuacja finansowa naszego miasta. Zasadniczo edukacja winna być finansowana z budżetu centralnego. Jednak rząd, wprowadzając szereg zmian oraz reform, jednocześnie nie zapewnia środków na ich finansowanie. Dotyczy to również wprowadzanych stopniowo podwyżek dla nauczycieli oraz zobowiązań samorządów do finansowania i realizacji innych – w tym nowych zadań z zakresu edukacji, wychowania czy opieki. Na przykład: w 2018 roku dofinansowanie do zadań oświatowych z środków własnych miasta wyniosło ok. 37.600.000 zł. Kwota ta przekracza wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięte za cały ten rok o 2.500.000 zł.

 

Powyższe dane pokazują faktyczny wymiar problemu i to, jak ogromna jest skala niedoszacowania. Na chwilę obecną Przemyśla zwyczajnie nie stać na ponoszenie aż tak dużych ciężarów realizacji polityki rządu, a w związku z tym jesteśmy zmuszeni ograniczać do niezbędnego minimum wydatki, w tym niestety także te, dotyczące jednej z najważniejszych gałęzi - oświaty. A do tych wliczane są również zadania dodatkowe, jakimi są między innymi zajęcia na pływalni. Pragnę jednak podkreślić, iż obecną sytuację traktuję w kategoriach stanu tymczasowego, mam bowiem nadzieję na gruntowną weryfikację stanowiska rządu wobec samorządów w kwestiach finansowania oświaty. Polityka naszego rządu nie może być realizowana kosztem najmłodszych. Mam nadzieję, że osoby decyzyjne zrozumieją to, a wówczas będziemy mogli znów zaproponować współfinansowanie dodatkowych zajęć sportowych – w tym pływania. 

 

 

Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

 

 

 

Brak opisu obrazka

zdjęcie: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wersja XML