Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO25 Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego

Osiedle: Nr 12 ,,Waleriana Łukasińskiego"

Wnioskodawca: Grażyna Korpecka

Kwota zadania: 31 173,12 zł

Opis zadania:

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wizerunku w tej części ulicy, ulepszenie infrastruktury miejskiej oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Dodatkowo przyczyni się do podniesienia wizerunku tej części dzielnicy.

 

 

 

Wersja XML