Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie w Przemyślu

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Sportowa 3, 37-700 Przemyśl
tel./fax: (0-16) 675-17-38;
e-mail: przemyskie@interia.pl

Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Ryszard Paja

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sport, rekreacja.

Cele statutowe: Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:
- upowszechniania i kultywowania tradycji kupieckiej, usługowej i rzemieślniczej,
- doradztwa finansowego, podatkowego, prawnego oraz organizacyjnego dla swoich członków,
- pomocy socjalno-bytowej dla członków oraz ich rodzin,
- aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym Miasta Przemyśla,
- oświatowo-edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska (kursy, szkolenia).

Wersja XML