Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO08 Zakup podstawowego sprzętu wspinaczkowego

Wnioskodawca: Mariusz Włoch

Kwota zadania: 3 097,68 zł

Opis zadania:

Działalność jednostki opiera się na pracy z młodzieżą, wychowaniu jej w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Zadaniem Jednostki jest też zachęcanie młodych ludzi do służby narodowi w każdej potrzebie. Pan Mariusz Włoch zwrócił z prośbą o możliwość zakupienia podstawowego sprzętu wspinaczkowego, który będzie na stanie Urzędu Miejskiego, z możliwością jego udostępniania. Zakup sprzętu pozwoli młodzieży rozwijać się w kierunku wspinaczki górskiej i technik linowych oraz alpinizmu taktycznego.

Wersja XML