Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO07 „Historia z linią kolejową 102„

Wnioskodawca: Wacław Majka

Kwota zadania: 5 000,00 zł

Opis zadania:

Projekt zakłada  cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców miasta Przemyśla dot. kolejnictwa na Podkarpaciu oraz terenach przygranicznych zakończony organizacją wspólnego pikniku. Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności kulturalnej mieszkańców oraz turystów odwiedzjących nasze miasto.

Wersja XML