Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO05 Międzypokoleniowe Warsztaty Teatralne

Wnioskodawca: Dorota Sieradzka

Kwota zadania: 4 000,00 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest wspieranie edukacji kulturalnej oraz aktywnego działania mieszkańców zarówno młodych jak i seniorów. Przedmiotem projektu jest przygotowanie spektaklu teatralnego od podstaw czyli od scenariusza, scenografii, reżyserii, wykonania dekoracji, warsztatów aktorskich pod okiem i opieką artystyczną zawodowego aktora z teatru W. Siemaszkowej, doboru obsady, następnie próby i zaprezentowanie mieszkańcom końcowych efektów. Zamierzenie jest skierowane do młodzieży w wieku 17 – 25 lat i seniorów po 55 roku życia.  Zadaniem projektu jest rozbudzić zainteresowanie młodzieży teatrem i sztuką a seniorom wzmocnienie poczucia własnej wartości i świadomości. Zamierzenia te pozwolą na pokonanie bariery wiekowej i wzbogacenie wiedzy na temat teatru. Osoby starsze będą służyć swoim doświadczeniem i umiejętnościami a młodzież pełna pomysłów pozwoli na wprowadzenie innowacji przy obopólnej akceptacji.

Wersja XML