Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO17 Park zabaw „Bakończyce”

Osiedle: Nr 12 ,,Waleriana Łukasińskiego"

Wnioskodawca: Marek Niklewicz

Kwota zadania: 59 479,46 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji społecznej wśród mieszkańców miasta Przemyśla, w szczególności wśród dzieci poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Projekt zostanie zlokalizowany na terenie osiedla Bakończyce przy ulicy Żołnierzy I Armii WP obok orlika przy ul. Bakończyckiej. Pierwszą strefą wchodzącą w skład Projektu będzie Strefa zabaw dla dzieci i młodzieży, drugą będzie Strefa sportu i rekreacji. Utworzony park będzie adresowany także do mieszkańców innych części miasta. Przedmiotowa inwestycja będzie naturalnym rozwinięciem infrastruktury sportowej w postaci orlika przy ul. Bakończyckiej oraz boisk do gry w piłkę nożną i siatkówki przy ul. Żołnierzy  I Armii WP.

Wersja XML