Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO16 Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Osiedle: Nr 8 ,,Stefana Rogozińskiego"

Wnioskodawca: Robert Bal

Kwota zadania: 24 999,00 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest poprawa i poszerzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy bazie sportowo – rekreacyjnej znajdującej się na osiedlu Rogozińskiego przy ul. Focha.  Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego  i zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Budowa Street Workout zwiększy atrakcyjność tego miejsca.  Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu.

Wersja XML