Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO12 Remont ulicy Swobodnej od wjazdu do Przedszkola „Stefanek” do budynku Malawskiego 1

Osiedle: Nr 18 ,,Rycerskie"

Wnioskodawca: Jerzy Giec

Kwota zadania: 39 500,00 zł

Opis zadania:

Jezdnia na ulicy Swobodnej jest w bardzo złym stanie technicznym. W niektórych miejscach ubytki są tak duże, że można wpadając w nie doprowadzić do uszkodzenia ciała. Droga ma bardzo wąski chodnik co powoduje, że ludzie muszą chodzić jezdnią. Remont jezdni znacznie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Spowoduje znaczne zmniejszenie uciążliwego hałasu ze stanu jezdni. 

Wersja XML