Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO08 Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze

Wnioskodawca: Magdalena Jakobsche

Kwota zadania: 40 100,00 zł

Opis zadania:

Projekt ma polegać na zamontowaniu na punkcie widokowym przy ulicy Chrobrego lunety widokowej, tablicy poglądowej z panoramą miasta oraz wymianie ławek. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę atrakcyjności i estetyki okolicy. Dzielnica Winna Góra jest malowniczym i wciąż rozwijającym się osiedlem położonym w północno-wschodniej części Miasta. Przebiega tam szlak spacerowy zasański, na którego trasie zlokalizowane są wartościowe pod względem architektonicznym i przyrodniczym obiekty.

Wersja XML