Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO04 Łąki kwietne w mieście Przemyśl

Wnioskodawca: Monika Zapałowska

Kwota zadania: 295 915,00 zł

Opis zadania:

Projekt ma na celu stworzenie łąk kwietnych, wieloletnich o powierzchni ok. 13000 m². W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkający z uwagi na jego usytuowanie w centralnych punktach miasta. Łąki znacznie zwiększą walory estetyczne miasta przy najczęściej obleganych przez mieszkańców skwerach i drogach.

Wersja XML