Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO01 Park rowerowy Bike Town Trails

Wnioskodawca: Waldemar Hryniszyn

Kwota zadania:  495 690, 00 zł 

Opis zadania:

Projekt zagospodarowania terenów miejskich przylegających do stoku narciarskiego poprzez zbudowanie 5500 mb ścieżek rowerowych.
Projekt zakłada wybudowanie 6 ścieżek o zróżnicowanej trudności: trasa zielona, niebieska, czerwona, fioletowa, czarna i żółta. Zaproponowany projekt, pozwoli na uruchomienie letniego potencjału stoku – dzięki ścieżkom rowerzyści będą korzystać z kolei linowej.

 

 

 

Wersja XML