Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione a zmiany w kodeksie spółek handlowych, w prawie podatkowym, bilansowym, w prawie pracy, RODO i pozostałych ustawach" – zaproszenie na szkolenie

Brak opisu obrazka

 

Fundacja Rozwoju Osobistego wraz z Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

zapraszają na szkolenie:

 

„Odpowiedzialność  podmiotów zbiorowych za czyny zabronione  a zmiany w kodeksie spółek handlowych, w prawie podatkowym, bilansowym, w prawie pracy, RODO i pozostałych ustawach”

 


Termin szkolenia: 16 października 2019 r., godzina 09.00
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych
Wykładowca: Maria Lech

Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, lunch):
a)    Dla jednej osoby - 390,00 zł brutto
b)    Dla dwóch i więcej osób - możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Dla kogo:

 

Celem szkolenia jest omówienie zmian znowelizowanej  ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz zmian w kodeksie spółek handlowych, prawie podatkowym, bilansowym, prawie pracy, RODO, innych przepisach prawa.
Ustawa ta przewiduje restrykcyjne sankcje, w tym kary pieniężne (nawet do 60 mln złotych) oraz szeroką paletę środków zapobiegawczych. Mogą być one stosowane także w związku z naruszeniami m.in. w zakresie prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, prawa pracy, RODO, podatkowego i bilansowego.
Zmodyfikowany i doprecyzowany został zakres obowiązków  podmiotów zbiorowych m.in. o charakterze prewencyjnym. Osoby prawne ponosić będą odpowiedzialność nie tylko za działania lub zaniechanie działania członków organów, pracowników, ale również kontrahentów, najemców, itp..
W praktyce decydującą rolę odgrywać będzie możliwość wykazywania „należytej staranności”, która może wyłączać odpowiedzialność podmiotów.  Zajęcia usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą tworzenia odpowiednich mechanizmów profilaktycznych i zapobiegawczych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie funkcjonowania poszczególnych zasad i zmian. Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane będzie w sposób przystępny i zrozumiały z omówieniem licznych przykładów praktycznych.

 

Korzyści:

Aktualizacja i pozyskanie wiedzy na temat:

Oczywistą korzyścią będzie poznanie interpretacji podatkowych, kluczowych zmian w rozliczaniu podatków, a także indywidualne konsultacje udzielane w trakcie i po zakończeniu szkolenia.

 

Brak opisu obrazka

 

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):

 

1.    Istotne kierunki zmian i potencjalne konsekwencje dla przedsiębiorcy, osoby prawnej,
2.    Wyeliminowaniu uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego,
3.    Kluczowe zmiany w zakresie nowego prawa KSH, podatkowego, bilansowego CIT, PIT, VAT, prawa pracy, RODO w tym:
      a.    Zmiany w VAT od 1.09.2019 i 1.01.2020, czy JPK zastąpi deklaracje VAT?
      b.    Harmonogram przygotowania do PPK,
      c.    Zmiany w ustawie o PIT od 1 października 2019r. oraz od 1 stycznia 2020r.,
      d.    Zleceniobiorcy, członkowie zarządu, menedżerowie, członkowie rad nadzorczych (art. 13 ustawy o PIT) -            otrzymane wynagrodzenia i świadczenia - zasady ich rozliczania,
      e.    Obniżenie stawki opodatkowania podatku PIT, minimalne wynagrodzenie za pracę,
      f.     Nowe zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności, oznaczenia na paragonach fiskalnych, nowe rejestry podatników, biała lista,
      g.    Nieodpłatne nabycie środków trwałych,
      h.    Zwolnienia od podatku PIT i CIT sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości,
      i.     Zwolnienie z VAT dostawy, budynków, budowli ulepszonych,
      j.     Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów pozyskania kapitału,
      k.    Obowiązek zgłaszania schematów podatkowych,
      l.     Co to jest NID, MDR i IP Box - nowe rozwiązania podatkowe,
      m.   Skutki podatkowe przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów,
      n.    Zmiany stawki podatku PCC od pożyczek, aporty, wierzytelności,
      o.    Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
      p.    Rozliczanie kosztów samochodów osobowych, ich amortyzacja, opodatkowanie leasingu samochodów w CIT i PIT,
      q.    Certyfikaty rezydencji a stawki podatku u źródła,
      r.     Exit tax, opodatkowanie kryptowalut, danina solidarnościowa-solidarity tax,
      s.     Podatek galeryjny, praktyczne stosowanie,
      t.     Zmiany terminów przy opodatkowaniu wynajmu i podnajmu, opodatkowanie najmu nieruchomości komercyjnych,
      u.     Nowa ulga na termomodernizację, zakres stosowania,
      v.     Nowe zasady elektronizacji sprawozdań finansowych a obowiązek rozliczenia podatku CIT i PIT,
      w.    „Pierwsze zasiedlenia” przy nieruchomościach, z uwzględnieniem  TS UE,
      x.     Split payment – propozycje obligatoryjnego rozliczenia podzieloną płatnością transakcji objętych odwrotnym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarn,
      y.     Rozwiązania dotyczące kas fiskalnych oraz kasy fiskalne z modułami do przesyłania danych on-line,
      z.     Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych (TPR).

 

4.    Praktyczne przykłady w sferze funkcjonowania (w szczególności, z perspektywy podatkowej i rachunkowej, które mogą kreować podstawę do zastosowania nowego reżimu odpowiedzialności, naruszenie kodeksu spółek handlowych, prawa podatkowego, bilansowego,  zaniedbania w zakresie BHP, naruszenie przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych, RODO, itp.,
5.    Praktyczne wyzwania związane z wykazaniem należytej staranności na bazie doświadczeń z krajowych wdrożeń oraz dobrych praktyk, zarządzanie ryzykiem braku zgodności - compliance,
6.    Odpowiedzialność osób prawnych - za czyny zabronione jako element mechanizmu przeciwdziałania i zwalczania  nieprawidłowości gospodarczych, a także skarbowych, o charakterze korupcyjnym, zmowy cenowe,
7.    Proponowane środki zapobiegawcze możliwe do zastosowania w toku postępowania,
8.    Rola  mechanizmów kontrolnych w zapobieganiu i wykazaniu należytej staranności,
9.    Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi,
10.  Indywidualne konsultacje w trakcie oraz po zakończenia szkolenia.

 
Osoba prowadząca:


MARIA LECH: Biegły rewident, audytor wewnętrzny, lustrator i praktyk.  Ekspert z zakresu audytu, rachunkowości,  prawa podatkowego i kontroli, a jednocześnie długoletni wykładowca.
Doświadczenie zdobyła m.in. w korporacjach oraz podczas audytu i badania sprawozdań finansowych różnych jednostek, jak również udzielania doradztwa i bieżących konsultacji z zakresu rachunkowości, podatków oraz mechanizmów kontrolnych. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych tematyce audytu, prawa bilansowego i podatkowego. Ekspert z zakresu rozliczania dotacji w tym finansowanych z Funduszy Europejskich. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości, podatków, kontroli i audytu. Doświadczony trener, przekazujący wiedzę w praktyczny i przejrzysty sposób.

 


 

Kontakt:

Anna Bar

e-mail: fundacjarozwoju@osobistego.pl
tel. 604-56-13-15, 608-38-96-62
tel., fax (12 262 25 80)

 

Brak opisu obrazka

 

publikacja: Agata Czereba

Wersja XML