Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-45-55
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Ryszard Chuda

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Cele statutowe: Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności programowej i organizatorskiej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania patologii społecznych jak alkoholizm, przemoc w rodzinie itp. oraz edukacji i działań profilaktycznych.
Wersja XML