Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki naboru uzupełniającego deklaracji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” - Poddziałanie 3.3.1 RPO WP (kotły gazowe i kotły na biomasę)

Poniżej prezentujemy ostateczne listy rankingowe w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego budynków zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” oraz budynków znajdujących się na liście rezerwowej w zakresie Poddziałania 3.3.1 RPOW WP na lata 2014-2010 (kotły gazowe i kotły na biomasę).

 

PDFLista rankingowa budynków kotły na gaz.pdf - pobierz plik

PDFLista rankingowa budynków kotły na biomasę.pdf - pobierz plik

 

Do projektu zakwalifikowanych zostało łącznie:

 

Informujemy, że w przypadku budynków w zakresie kotłów na gaz, które znajdują się na liście rezerwowej będzie istniała możliwość zakwalifikowania się do projektu wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie budynku zakwalifikowanego.

 

Dla właścicieli budynków zakwalifikowanych do udziału w projekcie do połowy września br. zostaną przygotowane umowy uczestnictwa i wysłana zostanie korespondencja z prośbą o dokonanie wpłaty I transzy wyliczonego wkładu własnego.

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML