Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Alfa” w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-40-09
e-mail: klubalfa@poczta.onet.pl


Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Artur Kawiak

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Cele statutowe:Zasadniczym celem działania Stowarzyszenia jest:
1. udzielanie swym członkom koleżeńskiej pomocy w utrwalaniu postawy abstynenckiej i w pracy nad dalszym rozwojem osobowości,
2. kształtowanie właściwych postaw społecznych związanych z abstynencją i trzeźwym stylem życia.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Trzynastoletnie doświadczenie w działalności na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie imprez na rzecz członków i ich rodzin, organizowania wypoczynku letniego dla młodzieży, prowadzenie telefonu zaufania, organizowanie zawodów sportowych.
Wersja XML