Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na pomoc potrzebującemu – Miasto Przemyśl i Powiat Przemyski: wspólnie

Od kilku miesięcy pomiędzy Miastem a Powiatem trwają rozmowy i ustalenia, które mają jeden wspólny cel – udzielenie pomocy podopiecznemu z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dziś już powoli zbliża się finał tej współpracy, a młody człowiek wkrótce otrzyma mieszkanie z zasobów Miasta, wyremontowane ze środków finansowych Starostwa Przemyskiego.

 

 

Wszystko zaczęło się od spotkania Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna z Panią Dyrektor PCPR Jolantą Jabłońską i ks. Dyrektorem Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach. Przedstawili oni sytuację jednego z podopiecznych tej placówki, który jest już pełnoletni, ale nadal kontynuuje naukę w szkole średniej. Ponieważ Dom Dziecka w czerwcu br. został zamknięty, dzieci przeniesione do innych placówek, szukano jeszcze miejsca dla jednego dorosłego już wychowanka. W tej sprawie o pomoc zwrócili się do Prezydenta.

 

Takich spotkań było i będzie jeszcze wiele. W pomoc zaangażowało się dużo osób, bardzo przychylnie potraktował to zadanie Starosta i Rada Powiatu Przemyskiego, które podjęło stosowną uchwałę dzięki czemu są zabezpieczone środki finansowe w budżecie Starostwa. Obecnie jest przygotowywana umowa dot. zasad rozliczenia i przekazania dotacji a po jej podpisaniu wkrótce rozpocznie się remont mieszkania.

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML