Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprostowanie dotyczące wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu Macieja Kamińskiego na antenie Radia ESKA

W związku z informacją przekazaną  na antenie radia ,,ESKA” przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu Pana Macieja Kamińskiego, z której wynika, iż począwszy od miesiąca września br., autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.  z o.o. w Przemyślu zaczną kursować w miejsce zlikwidowanej niedawno  linii nr 17 – pragnę zdementować te nieprawdziwe informacje, które mogą wywołać niepotrzebne zamieszanie wśród pasażerów.

 

Faktem jest, że prowadzimy rozmowy z Wójtem Gminy Żurawica w przedmiocie ewentualnego wydłużenia kilku kursów linii nr 2 do Żurawicy, lecz zgodnie  z wytycznymi Pana Wójta, przekazanymi nam  w piśmie  z dnia 20 sierpnia br.  - miejscem docelowym wydłużonych kursów będzie Szpital zlokalizowany przy ul. Różanej, zatem linia nie obejmie swym zasięgiem dzielnicy ,,Bażantarnia”.

Ostateczna decyzja w sprawie  wiąże się zarówno z koniecznością wypracowania ostatecznego kształtu rozkładu jazdy wg wytycznych Gminy Żurawica, uwzględniającego zarówno oczekiwania pasażerów jak i możliwości techniczne MZK oraz z koniecznością zawarcia stosownego porozumienia międzygminnego w przedmiotowej sprawie.  

 

Na dzień dzisiejszy, nie jesteśmy w stanie podać ostatecznego terminu wdrożenia nowego rozkładu jazdy na w/w linii, niemniej jednak - przede wszystkim ze względów technicznych -  nastąpiłoby  to nie wcześniej jak od października br. “

Dodatkowo pragniemy odnieść się do słów Pana Wiceprzewodniczącego cyt.: ,,…to pozytywna informacja zarówno dla mieszkańców Gminy Żurawica jak i Gminy Wiejskiej Przemyśl…”, które mogą mylnie sugerować mieszkańcom miejscowości Ujkowice, że planowana linia obejmie swym zasięgiem ich miejscowość - na kształt ówczesnej linii nr 17.

 

Otóż należy zdecydowanie podkreślić, że nie planuje się uruchomienia kursów do  Ujkowic trasą wiodącą przez Żurawicę, ponieważ mieszkańcy tej miejscowości, w zamian za zlikwidowana linię nr 17, mają zapewnione dogodne połączenia w ramach aż dwóch linii, tj.:  nr 5 i 14, kursujących przez ,,Lipowicę”. Oferta przewozowa wypracowana w konsultacji z Wójtem Gminy Przemyśl optymalnie zaspokaja potrzeby  mieszkańców Ujkowic, nie odbiegając w żaden sposób od oferty  linii nr 17,  a co więcej - niebawem, w ramach prowadzonej optymalizacji przemyskiej komunikacji miejskiej,  obecne godziny kursowania na w/w trasie  poddane zostaną gruntownej reformie, wprowadzającej duże udogodnienia, co w pełni zaspokoi oczekiwania pasażerów. 

 

 

Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

Wersja XML