Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie podania ostatecznych list rankingowych w ramach naboru uzupełniającego do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” - Poddziałanie 3.3.1 RPO WP (kotły gazowe i kotły na biomasę)

W związku z licznymi zapytaniami, Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że ostateczne listy rankingowe w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego budynków zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” w zakresie Poddziałania 3.3.1 RPOW WP na lata 2014-2010 (kotły gazowe i kotły na biomasę) zostaną opublikowane niezwłocznie po zakończeniu wszystkich weryfikacji technicznych w budynkach zgłoszonych do udziału w projekcie.

 

 

W kwestii ustalenia dokładnego terminu przeprowadzenia weryfikacji technicznych w budynkach będą się z Państwem kontaktowali pracownicy firmy Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o.

 

 

Brak opisu obrazka

 

publikacja: Agata Czereba

Wersja XML