Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Twórczych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Bartosza Głowackiego 17, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-64-07
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Barbara Węgrzyn

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie.

Cele statutowe:Celem stowarzyszenia jest:
1. Rozpropagowanie wśród nauczycieli przedszkoli nowości pedagogiki przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju inwencji twórczej u dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Rozpowszechnianie scenariuszy do zajęć, taśm video, magnetofonowych.
3. Prezentacja działalności pedagogicznej z dziećmi dla nauczycieli w ramach samokształcenia i samodoskonalenia.
4. Inicjowanie i wspieranie nauczycieli z innych placówek prowadzących innowacje pedagogiczne i zgłaszanie do Kuratorium Oświaty.
5. Opracowanie własnych programów z uwzględnieniem form i metod rozwijających inwencję twórczą u dzieci.
6. Prezentacja twórczości dziecięcej szeroko rozumianej w środowisku lokalnym.
7. Wspieranie wszelkich działań nauczycieli przedszkoli zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.
Wersja XML