Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemyśl
Adres do korespondecji: ul. Lelewela 8A, 37-700 Przemyśl
tel./fax: 16 678-04-40
e-mail:wtz@t.k.pl; wtzswoni@gmail.com


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Katarzyna Dacko

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Rehabilitacja, poradnictwo, integracja.

Cele statutowe: Celami Stowarzyszenia są:
1. rozpowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych intelektualnie oraz uwrażliwianie na ich potrzeby i problemy w kontekście różnych środowisk społecznych,
2. integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem społecznym - przełamywanie barier psychologicznych,
3. aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w odniesieniu do rozwiązywania własnych problemów,
4. pomoc zmierzająca w kierunku ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie umożliwiająca w miarę niezależne, samodzielne i aktywne życie w środowisku,
5. poradnictwo i pomoc rodzinie lub opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w prowadzeniu rewalidacji oraz pokonywaniu problemów i życiowych trudności wynikających z niepełnosprawności,
6. rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz stwarzanie możliwości samorealizacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Wersja XML