Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "M jak Moniuszko"

Konkurs plastyczny "M jak Moniuszko" o zasięgu wojewódzkim, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, którego tematem przewodnim jest twórczość Stanisława Moniuszki. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 września i połączone będzie z otwarciem wystawy pokonkursowej. Jurorami konkursu będą: dr Helena Piaskowska - malarka, pracownik Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Andrzej Cieszyński - malarz, pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Przemyślu, Lemek Brunon - malarz, nauczyciel Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu.

Prezentacja twórczości kompozytora poprzez organizację koncertów z jego utworami. Dwa koncerty na terenie Przemyśla.

22 września w Archikatedrze w Przemyślu w wykonaniu Archidiecezjalnego Chóru "Magnificat" i 4 solistów (Katarzyna Gierla - sopran, Natalia Darkowska - alt, Jacek Ścibor - Tenor, Kamil Kaznowski - Bas) z towarzyszeniem organów (Franciszek Łamasz) pod dyrekcja ks. dr. Mieczysława Gniadego, zostanie zaprezentowana twórczość sakralna Moniuszki, w programie: Marsz Żałobny, psalm Vide humilitatem meam, Ojcze nasz, Ecce lignum Crucis, Psalm CXII Chwalcie Pana, Veni Creator, Chór nocny Aniołów Stróżów, Choeur des justes. Chór sprawiedliwych, Kiedy ranne wstają zorze, Pozdrowienie Anielskie.

20 października w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu zaprezentowana zostanie "Halka" w reżyserii Sabiny Zapior; wykonawcy:
Halka: Sabina Zapior,
Jontek: Tomasz Tracz,
Zofia: Anna Maria Lach,
Janusz: Łukasz Motkowicz,
Stolnik: Leszek Solarski,
Przemyska Orkiestra Kameralna,
Chór Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu - Funkcję dyrygenta pełni pierwszy skrzypek.

Wszystkie koncerty poprzedzone będą komentarzem muzykologicznym w celu pogłębienia wiedzy słuchaczy na temat prezentowanych utworów oraz kompozytora przygotowanym przez muzykolog p. Annę Sienkiewicz.

Prezentacja multimedialna oraz montaż słowno-muzyczny poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespółu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu, która zostanie pokazana uczniom podkarpackich szkół w 6 różnych miejscach województwa. W prezentacji zostaną ujęte zarówno informacje biograficzne, jak również fragmenty dzieł kompozytora, część również w wykonaniu uczniów.

18 listopada w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu odbędzie się premierowy pokaz spektaklu parateatralnego, opartego na wybranych 5 scenach z opery "Halka", wyreżyserowany przez Małgorzatę Machowską z uczestnikami warsztatów teatralnych prowadzonych przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Widzami będą uczniowie przemyskich szkół.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML