Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-25-43; 678-52-21;
e-mail: biuro@fredreum.pl; http://www.fredreum.pl


Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Krystyna Knapek

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Cele statutowe:Celem Towarzystwa jest krzewienie kultury teatralnej wśród młodzieży oraz osóbdorosłych w kraju i za granicą, upowszechnianie literatury polskiej, nawiązywanie kontaktów z teatrami zagranicznymi:
1. kultywowanie wieloletniej tradycji Towarzystwa,
2. upowszechnianie wśród społeczeństwa umiłowania piękna i kultury słowa polskiego,
3. popularyzacja dzieł dramaturgii polskiej i obcej,
4. propagowanie kultury polskiej w środowiskach polonijnych,
5. pielęgnowanie tradycji teatralnych Miasta Przemyśla,
6. wspieranie wszelkich inicjatyw rozwijających kulturę teatralną młodzieży.
Wersja XML