Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-35-50
e-mail: brakPrzedstawiciel władz organizacji: Prezes Janusz Piwiński

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; pomoc społeczna, działalność charytatywna; sztuka, kultura, ochrona zabytków; sport, rekreacja; mniejszości narodowe.

Cele statutowe: Celem działania Towarzystwa jest zespolenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne królewskiego społecznego miasta Lwowa, niesienie wzajemnej pomocy, pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu, szerzenie prawdy o dziejach Lwowa i kresów wschodnich, dążenie do utrzymania bliskiej więzi z tym regionem, jego mieszkańcami, organizacjami których żądania są zbliżone do celów towarzystwa, działalność na rzecz realizacji praw Polaków przesiedlonych z ziemi wschodnich do otrzymania odszkodowań, działalność na rzecz Polaków tam zamieszkałych, działalność na rzecz zachowania przez społeczeństwo polskie pozostawionego na tych ziemiach mienia narodowego dóbr kultury i sztuki, utrzymanie koleżeństwa i niesienie wzajemnej pomocy.
Wersja XML