Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program „Aktywny samorząd” – nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I Obszaru C Zadania 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto wózka.

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków w ramach Modułu I trwa do 31.08.2019r.

Termin składania wniosków na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym upływa w dniu 30.09.2019r.

Szczegółowe informacje:

www.pfron.org.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Dworskiego 98 pok. 6 i 7

Tel. 16 675 02 37 oraz 16 675 02 46

Wersja XML