Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

Adres: ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl
tel. 521-597-805
e-mail: zarzad.tppir@gmail.com
www: tppir.przemysl.pl

Biuro czynne: poniedziałek 11.00 - 13.30; środa 16.00 - 17.30


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Bogusława Pieczyńska

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; pomoc społeczna, działalność charytatywna; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; ekologia, ochrona środowiska; seniorzy, organizacje kombatanckie.

Cele statutowe:Celem Towarzystwa jest:
1. tworzenie warunków współdziałania i integracji sympatyków i miłośników Przemyśla i regionu oraz osób wykazujących szczególne zainteresowanie historią, problemami teraźniejszości i rozwoju Ziemi Przemyskiej,
2. krzewienie uczuć sympatii, pogłębiania miłości do Przemyśla i regionu oraz pomaganie w rozwijaniu zainteresowań i społecznej aktywności powodowanej tymi uczuciami,
3. współudział w popularyzowaniu działań i czynów inspirowanych patriotyzmem i humanizmem oraz dóbr kultury stworzonych na przestrzeni dziejów i ich twórców, z uwzględnieniem obecnie żyjących,
4. popularyzowanie szans i możliwości rozwoju Przemyśla i regionu oraz pobudzanie aktywności społecznej umożliwiającej ich optymalne wykorzystanie,
5. upowszechnianie kultury współpracy w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów teraźniejszości i przyszłości Ziemi Przemyskiej.

Działalność:

1) lipiec - październik 2007 r. - remont i oddanie pod opiekę młodzieży grobowców: matki gen. Maczka - Anny Maczek oraz księżnej Felicji Hieronimowej Lubomirskiej;
2) Plebiscyt Przemyślanin Roku (corocznie styczeń-3 maja);
3) Zjazd Przemyślan - pierwszy weekend września każdego roku;
4) 13 marca 2008 - wniosek do Rady Miejskiej o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu Henrykowi Jaskule.

 

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu (TPPiR) jest kontynuatorem, założonego w 1890 r. Towarzystwa dla Upiększania Miasta Przemyśla. W 2005 r. uzyskało status OPP. Celem działalności jest pogłębianie wiedzy o historii, tradycji i dniu dzisiejszym Ziemi Przemyskiej, jej rozwoju oraz współdziałdziałanie z władzami samorządowymi, placówkami oświaty i kultury, ngo w kraju i za granicą.
Towarzystwo organizuje: Zjazdy Przemyślan, Gry Miejskie, Projekty dla Polonii, Kwesty i renowację zabytkowych nekropolii w Przemyślu, Gminie Orły i Gminie Krzywcza; Projekt Poznaję zabytkowe nekropolie w Przemyślu i regionie przemyskim; Przemyskie i Galicyjskie Salony Sukcesu; prowadzi Przemyskie Centrum Wolontariatu (wolontariat medyczny, edukacyjny i opiekuńczy; warsztaty komputerowe, fotograficzne, językowe i wykłady naukowe); Akcję-Happening Zamieniamy makulaturę, plastiki i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci; objazdy naukowe po Polsce i Europie; Projekt „Żyję aktywnie i zdrowo.
W 2013 r. Towarzystwo zrealizowało projekt „San i Twierdza Przemyśl - jakiej nie znamy" dla gimnazjalistów, współfinansowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE. W ramach PO FIO Pro Carpatii, jako LIDER stowarzyszeń - inicjatywę „Wspólnie świętujemy 11 listopada od Przemyśla do Rudołowic”, z sukcesem wdrażając partnerstwo 4 stowarzyszeń, integrując społeczność lokalną powiatu przemyskiego i jarosławskiego-nawiązanie współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Róźwienica i Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic.
Wspólne Projekty: Młodzi poznają wybitne osobowości poprzez zabytkowe budowle i nekropolie Gminy Roźwienica.

Wersja XML