Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Ulepszania Miasta w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-73-71
e-mail: ;  
http://free.ngo.pl/tum

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Andrzej Juszczyk

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Poprawa jakości warunków życia w mieście i okolicy, podniesienie atrakcyjności.

Cele statutowe: 
Celem Towarzystwa jest działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej Przemyśla tj. poprawa jakości warunków życia w mieście oraz jego okolicach, a w 
szczególności uczynienie Przemyśla i jego okolic miejscem atrakcyjnym, zadbanym i przyjaznym dla ludzi i środowiska. Działania Towarzystwa wiążą się z następującymi priorytetami: ekologia - turystyka - kultura - ochrona i kształtowanie krajobrazu  miejskiego - ochrona i odnawianie obiektów zabytkowych, w tym cmentarzy - wielokulturowość - edukacja społeczna - bezpieczeństwo - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wersja XML