Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eksperci Komitetu Doradczego z wizytą w Przemyślu

15 lipca w Przemyślu gościliśmy przedstawicieli Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych. Spotkanie z urzędnikami odpowiedzialnymi za różne dziedziny życia społecznego w naszym mieście odbyło się w Urzędzie Miejskim, a eksperci zapoznali się z formami współpracy z mniejszością ukraińską oraz mniejszością romską mieszkającymi w Przemyślu.

Brak opisu obrazka

Członkowie Komitetu Doradczego wizytujący Przemyśl to: Besarion Bokhashvili (Gruzja), Laura-Maria Crǎciunean-Tatu (Rumunia) oraz Peter Wille (Norwegia). Towarzyszyli im dwaj członkowie Sekretariatu Rady Europy Agnes von Maravić i Ben Freeman. Eksperci zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi edukacji mniejszości narodowej ukraińskiej oraz mniejszości etnicznej romskiej w Przemyślu, interesowała ich także sytuacja materialna i zawodowa mieszkańców Przemyśla wspomnianych narodowości. Sporą część przeznaczonego na rozmowę czasu poświęcono formom współpracy z organizacjami pozarządowymi, z którymi współpracuje przemyski samorząd, a także realizowanym projektom wspierającym ich działalność - oczywiście również w kontekście organizacji działających w środowisku mniejszości. Osobnym polem zainteresowania ekspertów była także działalność kulturalna w kontekście życia społecznego wspomnianych mniejszości.

Brak opisu obrazka

Przedstawiciele Komitetu Doradczego wykorzystali także okazję, jaką było spotkanie do zwiedzenia sali narad Urzędu Miejskiego oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Brak opisu obrazka

Komitet Doradczy Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych wizytuje każdy kraj co pięć lat w celu monitorowania stosowania postanowień Konwencji oraz wspomaganie Komitetu Ministrów Rady Europy w ocenie kroków podjętych przez państwa-strony w celu realizacji zasad wymienionych w Konwencji. Polska ratyfikowała Konwencję ramowej o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2000. To czwarta wizyta w Polsce - poprzednia odbyła się w 2013 roku

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML