Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Dom Bł. Matki Angeli"

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Poniatowskiego 33, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-72-24; fax. (0-16) 670-26-21
e-mail: felix_prow@przemysl.opoka.org.pl
 
Przedstawiciel władz organizacji: Dyrektor Świetlicy s. Helena Łabisz

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; pomoc społeczna, działalność charytatywna; rodzina, dzieci, młodzież.

Cele statutowe: Prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej o charakterze profilaktycznym.

Doświadczenia i osiągnięcia:
Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza działa już od 10 lat. Od początku działalności corocznie są przyjmowane i objęte wychowaniem dzieci szczególnie ubogie, zagrożone problemami alkoholizmu, narkomanii i innymi reakcjami ujemnymi /kultura słowa, arogancja/. W Świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne mające na celu kształtowanie w świadomości podopiecznych pozytywnych reakcji na dobro i negowanie zła. W Świetlicy kształtuje się i postrzega wartości ludzkie, chrześcijańskie, estetyczne. Prowadzone są pogadanki dotyczące problemów dzisiejszej młodzieży i społeczeństwa, patologii alkoholizmu, narkomanii, a także ukierunkowania zachowań na wygląd i poczucie piękna. W tym celu plan pracy wychowawczej uwzględnia zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji, organizuje wycieczki plenerowe i krajoznawcze uwrażliwiające serca młodych na piękno i dobroć Stwórcy.
Wersja XML