Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu Zarząd Rejonowy

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres siedziby: ul. 3 Maja 40 b, 37-700 Przemyśl
Adres do korespondecji: ul. 29 Listopada 1 (przy JW 3928)
tel.: 16 677-10-65
e-mail: zbizem@o2.pl; zzwp.przemysl@onet.pl
www.zzwpprzemysl.republika.pl


Biuro czynne: czwartek, godz. 10.00 - 13.00

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Zbigniew Łąka

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Seniorzy, organizacje kombatanckie; organizacja opieki paliatywnej dla byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin, obsługa socjalna.

Cele statutowe: Celami Związku są:
1. obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz praw i interesów członków Związku i ich rodzin,ze szczególnym uwzględnieniem warunków socjalno - bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, a także służenie radą i pomocą byłym żołnierzom zawodowym i oficerom rezerwy nie zrzeszonych w Związku oraz wdowomi sierotom po tych żołnierzach,
2. stała współpraca i współdziałanie z Ministerstwem Obrony Narodowej i podległymi mu strukturami organizacyjnymi, a w szczególności Sztabem Generalnym WP, rodzajami Sił Zbrojnych RP, dowództwami Okręgów Wojskowych oraz instytucjami i jednostkami wojskowymi w ramach unormowań prawnych i zawartych porozumień,
3. prowadzenie działalności związanej z obronnością kraju, historią i tradycją oręża polskiego oraz patriotyczno obronnym oddziaływaniem na społeczeństwo, a w szczególności na młodzież.

Wersja XML