Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze konsultacje w sprawie Parku Kulturowego za nami

Nieodzownym elementem procesu tworzenia Parku Kulturowego są konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi - przedsiębiorcami, restauratorami, osobami prowadzącymi punkty usługowe na terenie planowanym objęciem tą formą ochrony zabytków, a tak naprawdę ze wszystkimi mieszkańcami. Pierwsze z wielu planowanych konsultacji, które pozwolą określić dalszy kierunek prac nad utworzeniem Parku Kulturowego, odbyły się 26 czerwca w  Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Poza okazją do żywej dyskusji, była to także możliwość zainicjowania badania ankietowego, skierowanego do wszystkich zainteresowanych, wyrażenia swoich obaw, zastrzeżeń i poglądów.

W muzealnej sali wizualnej zgromadzili się głownie przedsiębiorcy działający na terenie Starego Miasta, a witający ich Prezydent Wojciech Bakun stwierdził – Tak liczna obecność na dzisiejszym spotkaniu świadczy o tym, że coraz więcej mieszkańców ma świadomość konieczności „poukładania” wspólnej przestrzeni. Mówimy coraz częściej, że ta przestrzeń, w której żyjemy wszyscy, jest częścią wspólną i należy dyskutować o tym co zrobić, aby żyło się nam w niej przyjemniej. Zachęcam do otwartości w wyrażaniu swojego zdania, bo po to jesteśmy, aby nie narzucać czegoś z góry, ale wspólnie wypracować koncept poukładanego i spójnego wizerunkowo miasta.

Brak opisu obrazka

Spotkanie poprowadził przewodniczący zespołu, który przygotowuje projekt Parku Kulturowego, radny Mirosław Majkowski – Czy pojawią się tutaj głosy krytyczne, czy też pozytywne, to wszystkie będą dla nas nauką. Samorząd jest od tego aby stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości, ale także rozwoju kultury. Moim marzeniem jest aby Stare Miasto w Przemyślu nabrało pełnego blasku. My nawet nie chcemy dawać wędki – chcemy wspólnie z Państwem to wędkę stworzyć, chcemy stworzyć Park Kulturowy, aby stał się on symulatorem rozwoju szeroko pojętej turystyki kulturowej.

Brak opisu obrazka

W pierwszej części spotkania organizatorzy przede wszystkim dostarczyli uczestnikom podstawowej wiedzy nt. Parków Kulturowych. O podstawach prawnych i głównych pojęciach związanych z Parkami Kulturowymi mówiła Kierownik Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie Anna Fortuna Marek. Doświadczenia z tworzenia Parku Kulturowego w Jarosławiu  przedstawił innych pracownik NID w Rzeszowie dr Jadwiga Stęchły. Ciekawą prezentację pokazującą zmiany w przestrzeni publicznej osiągnięte dzięki działaniom Fundacji Krajobrazy w Lublinie pokazał jej prezes Wojciech Januszczyk, z pochodzenia przemyślanin, architekt krajobrazu.

Brak opisu obrazka

Najważniejszą jednak częścią spotkania była dyskusja, w której zgromadzeni przedsiębiorcy zabierali chętnie głos. Wyrażano pierwsze wątpliwości, dotyczące m.in. czasu dostarczania towaru do sklepów, ruchu samochodów w obrębie Parku Kulturowego, czy ograniczonej liczby miejsc parkingowych na samej starówce, jak i w jej pobliżu. Te pierwsze spostrzeżenia i wnioski z badania ankietowego będą podstawą do dalszych prac, a przede wszystkim rozmowy i wspólnego wypracowania rozwiązań.

 

 

Tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

 

Wersja XML