Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta konsultacyjna dotycząca utworzenia Parku Kulturowego Starego Miasta Przemyśla

Serdecznie zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat Parku Kulturowego Starego Miasta w Przemyślu. Chcielibyśmy, aby każdy z mieszkańców mógł wpływać na to, w jaki sposób zmieniać się będzie najstarsza i najpiękniejsza część nadsańskiego grodu.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety poniżej korzystając z formularza elektronicznego lub pobranie jej i odesłania na jeden z podanych niżej adresów e-mail -  wpisując w tytule „ANKIETA – PARK KULTUROWY”:

 

Ponadto w holu Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1) dostępne są ankiety w wersji papierowej, które po wypełnieniu wystarczy wrzucić do znajdującej się w tym samym miejscu urny.

! Ankieta ma charakter anonimowy a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż kilka minut. Zapraszamy do udziału w badaniu!


POBIERZ ANKIETĘ ► 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA UTWORZENIA PARKU KULTUROWEGO STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA

Park kulturowy – jest to jedna z form ochrony zabytków w Polsce określonych w art.7 oraz art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.).

Nadrzędnym celem powołania parku jest ochrona krajobrazu kulturowego oraz wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

 

Projektowany obszar

mapa.png

Park kulturowy może utworzyć Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, która określa nazwę parku, jego granice i sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, które mają obowiązywać na jego terenie, takie jak np. prowadzenie robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej; dotyczące umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych czy też składowania lub magazynowania odpadów.

Utworzenie Parku Kulturowego Starego Miasta w Przemyślu ma na celu:

 


 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

PKSMP.jpeg

Wersja XML