Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. informuje wszystkich Odbiorców i Użytkowników Ciepła Systemowego o planowanej przerwie w dostawie ciepła w dniach od od 1 lipca do 7 lipca br.

Przerwa remontowa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych Ciepłowni "Zasanie" oraz  miejskiej sieci ciepłowniczej.
Ponadto w niżej podanych terminach mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła, związane z wykonaniem prac remontowych i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających w ciepło poszczególne obiekty oraz instalacji odbiorczych w obiektach.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączeniami nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj w terminie 01.07.2019r. - 07.07.2019r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

PDFharmonogram_przerw_2019.pdf

Prace remontowe oraz przegląd węzłów cieplnych, które nie zostały ujęte w powyższym wykazie, zostaną przeprowadzone w trakcie przerwy remontowej tj. w dniach od 01.07.2019r. do dnia 07.07.2019r. oraz w innych terminach, o których będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

źródło informacji: MPEC Przemyśl

Wersja XML