Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jedenastka na Litwie z projektem Erasmus +

W ostatnim tygodniu maja nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu wzięli udział w spotkaniu projektu” Drop of Water – Reflection of Cultures” w ramach programu Erasmus plus. Spotkanie, w którym uczestniczyło 6 szkół  partnerskich odbyło się w gimnazjum Tomo Noraus–Naruševičiaus w Krokialaukis na Litwie. Uczestnicy spotkania zostali serdecznie przyjęci przez lokalną społeczność i spotkali się z merem rejonu Alytuspanem Algirdasem Vrubliauskasem. Młodzież zamieszkała w domach swoich litewskich przyjaciół. Podczas spotkania które odbyło się pod hasłem „Woda – Sport i Zdrowie” zrealizowano szereg warsztatów, lekcji, spotkań, zawodów i wycieczek, w tym do stolicy kraju – Wilna. Wszędzie towarzyszył uczestnikom temat wody, co było dość łatwe, jako że przepięknie meandrujący Niemen nie znikał im z oczu. Poznając dobroczynne właściwości wody goście odwiedzili uzdrowiska w Birsztanas i Druskiennikach, próbowali wód mineralnych, inhalacji, kąpieli i procedur doktora Kneippa ojca hydroterapii.

 

Każda z grup przygotowała prezentację dotyczącą rodzimych uzdrowisk począwszy od angielskiego Bath, poprzez zachwalane przez Hipokratesa źródła w greckim Edipsos, po arabską tradycję hammanów w Andaluzji. Polska grupa opowiedziała o Iwoniczu Zdroju, a nawiązując do sportowych i relaksacyjnych właściwości wody zaśpiewała piosenkę” Ach jak przyjemnie”. Tradycją projektu stało się przygotowywanie stoisk prezentujących kraj, miasto i szkołę. Upominki na stoisko przygotowali uczniowie, nauczyciele i rodzice. Następne spotkanie pod hasłem „Woda i sztuka” w Anglii - już w październiku.

 

 

Wersja XML