Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opiekunowie Pomników Historii spotkali się w Krasiczynie

Przez trzy dni (11-13 czerwca) przebywali w naszym regionie uczestnicy 9. Spotkania Opiekunów Pomników Historii. Opiekunów i zarządców wszystkich obiektów wpisanych na Listę Pomników Historii, a jest ich obecnie już ponad 100, zaprosili do zespołu parkowo - zamkowego w Krasiczynie Narodowy Instytut Dziedzictwa i Fundacja PRO ARTE ET HISTORIA. Wśród opiekunów najmłodszych na liście pomników znaleźli się oczywiście Prezydent Wojciech Bakun oraz wójtowie podprzemyskich gmin - zespół staromiejski Przemyśla oraz Twierdza Przemyśl wpisane zostały na tę prestiżową listę w grudniu ub. roku

9. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii rozpoczął Marek Zaczek, Prezes Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, a następnie do uczestników zwróciła się prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, która przypomniała historię nadawania tego tytułu zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej. Pani minister wręczyła także srebrne odznaczenie Gloria Artis p. Indze Platowskiej-Sapetowej za wyjątkowe zasługi dla ochrony podkarpackiego dziedzictwa kulturowego. Odczytane zostały listy od Prezydenta RP Andrzej Dudy, który objął wydarzenie swoim honorowym patronatem, a także od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, gości powitali również wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz wicemarszałek województwa Piotr Pilch. Kilka słów do zgromadzonych skierował Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Prezydent Wojciech Bakun, jako opiekun jednego z najmłodszych na liście Pomników Historii przede wszystkim zaprosił do zobaczenia zabytków pobliskiego Przemyśla, a także o świadomości odpowiedzialności, jaka spoczywa na opiekunach Pomników Historii - Jest to z jednej strony ogromne dziedzictwo, z którego jesteśmy dumni i się nim szczycimy, natomiast mamy  świadomość,  że musimy te obiekty pozostawić po sobie w stanie co najmniej nie pogorszonym. A przecież chcielibyśmy, aby jeszcze piękniejsze służyły przyszłym pokoleniom.

Brak opisu obrazka

Spotkanie Opiekunów Pomników Historii to nie tylko oficjalne rozmowy, najważniejszą jego częścią były szkolenia nt. finansowania działań związanych z zabytkami, a także zarządzania dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy mogli także obejrzeć nowy film przygotowany przez NID i TVP Kultura „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Zamek w Krasiczynie” oraz wziąć udział w promocji albumu „Pomniki historii” wydanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nie tylko Krasiczyn był miejscem, które szczególnie interesowało Opiekunów. Trzeci dzień spotkania poświęcony został zwiedzaniu Kalwarii Pacławskiej, której zespół klasztorny ma szansę zostać kolejnym obiektem z naszego regionu wpisanym na listę Pomników Historii.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML