Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu zaprasza na XIX Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II Kalwaria Pacławska - Przemyśl 02.06.2019 (niedziela).

Trasa rajdu „Szlakiem pątniczym z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla”:

Długość trasy: 23 km. Punkty: GOT 25, OTP 23
Prowadzenie: Beata i Grzegorz Hopowie
Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni, drużyny zgłoszone przez szkoły, Oddziały PTTK, drużyny harcerskie Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli, rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.
Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasę, szanować przyrodę, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu i podporządkować się ustaleniom organizatorów.
Zgłoszenia i wpisowe: ostateczny termin: 28.05.2019 (wtorek) należy dokonać w biurze O/PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel: 16 678-53-74.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji) oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• Członkowie PTTK - 4 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły - 5 zł
• Niezrzeszeni w PTTK - 7 zł
+ 10 zł za przejazd autobusem z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: Opiekę kierowników tras, poczęstunek na mecie rajdu na placu przy siedzibie Oddziału PTTK ul. Waygarta 3 w postaci: „kremówki papieskiej”, kawy, herbaty, ubezpieczenie NNW – członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej, materiał krajoznawczy.
Zakończenie w dniu 02.06.2019 (niedziela) ok. godz. 16:00 na Placu Niepodległości przy
pomniku św. Jana Pawła II. Przejście na poczęstunek do PTTK na ul. Waygarta 3.

Postanowienia końcowe: Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn szkolnych ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Wersja XML