Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

80. rocznica wybuchu II Wojny światowej - Organizujesz wydarzenie związane z obchodami? Zgłoś je!

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotowuje szereg różnorodnych przedsięwzięć, odnoszących się do genezy wybuchu wojny, przedstawiających jej przebieg oraz upamiętniających ofiary tego najbardziej tragicznego w dziejach ludzkości okresu. W związku ze znaczeniem rocznicy dla pamięci historycznej Polaków ważne jest, aby organizowane przedsięwzięcia miały różnorodny charakter, gwarantujący dotarcie do różnych grup odbiorców, a jednocześnie pozwalający na wypełnienie misji upamiętnienia tych wydarzeń oraz wszystkich, którzy narażali życie i zdrowie w walce o wolność.

 

Brak opisu obrazka

 

Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej, pozostając otwarte na współpracę z innymi instytucjami, zaprasza organizatorów wydarzeń, związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej do zgłaszania swoich projektów do centralnego kalendarza obchodów. Zgłoszenie i akceptacja projektu daje możliwość posługiwania się logotypem 80. rocznicy oraz korzystania z promocji wydarzeń, którą objęte będą zarówno projekty własne Muzeum, jak i zgłoszone w ramach proponowanej współpracy.

 

Brak opisu obrazka

 

Zachęcamy do zapoznania się z tworzoną podstroną serwisu internetowego Muzeum, na której docelowo znajdą się wszelkie informacje dotyczące obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w tym także kalendarz wydarzeń organizowanych przez Muzeum oraz inne podmioty.

 

 

Adres strony: www.muzeum1939.pl/80rocznica - można się tam zapoznać z warunkami współpracy oraz pobrać formularz, w celu zgłoszenia projektu do kalendarza ogólnopolskich obchodów.

Wersja XML