Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszył nabór do 13. Edycji Festiwalu Kina Niezależnego CK OFF

Centrum Kulturalne w Przemyślu (ul. Konarskiego 9) zaprasza niezależnych twórców filmowych, studentów oraz absolwentów kierunków filmowych do nadsyłania filmów, które zostaną zaprezentowane publiczności podczas 13. edycji Festiwalu Kina Niezależnego CK OFF. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 i 14 września br.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 12 lipca 2019 r. Zapraszamy!

 

 

POBIERZ ►  DOCkarta_i_regulamin_ck_off_2019_b.doc

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

Regulamin XIII Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu „CK OFF”

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy: Komisja Kwalifikacyjna dokonuje selekcji filmów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Etap drugi: prezentacja filmów publiczności w dniach 13 i 14 września w Centrum Kulturalnym w Przemyślu i poddanie ich ocenie jury i publiczności.

 

 1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.
 2. Festiwal jest przeznaczony dla twórców niezależnych oraz studentów i absolwentów kierunków filmowych, bez ograniczeń wiekowych.
 3. Celem XIII Festiwalu Kina Niezależnego "CK OFF" jest popularyzacja sztuki filmowej
  i promowanie twórczości niezależnej.
 4. Do Festiwalu mogą być zakwalifikowane filmy w kategoriach: filmy fabularne (w tym animacje) oraz filmy dokumentalne (w tym reportaż).
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania pracy z konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej projekcję.
 6. Komisja Kwalifikacyjna dokona wyboru filmów, które otrzymają nominacje do pokazów konkursowych. Informacje na temat wyników prac Komisji Kwalifikacyjnej będą opublikowane na stronie internetowej organizatora Festiwalu.
 7. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Każdy twórca może zgłosić do 3 filmów, ukończonych po 2016 roku. Twórca musi być pełnoletni.
 8. Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikuje do Festiwalu filmy o czasie trwania do 45 minut, nienadsyłane wcześniej na Festiwal.
 9. Komisja Kwalifikacyjna może dopuścić film trwający powyżej 45 minut ze względu na jego walory artystyczne.
 10. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i niepodważalne. Komisja Kwalifikacyjna nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.
 11. Filmy oceniane będą przez trzyosobowe Jury.
 12. Dla zwycięskich filmów Jury przyzna nagrodę finansową oraz statuetkę.
 13. Jury może również przyznać wyróżnienia.
 14. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.
 15. Filmy walczą również o nagrody publiczności.
 16. Wszyscy twórcy – obecni na Festiwalu – otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 17. Warunkiem dopuszczenia filmu do kwalifikacji przez Komisję Kwalifikacyjną jest dołączenie do filmu poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia Filmu świadczącej o posiadaniu praw autorskich do filmu i akceptacji Regulaminu (podpisany wydruk lub skan zapisany w Pdf. na adres email).
 18. Filmy należy nadsyłać w formacie DVD lub jako plik avi, mpeg2 itp. o wysokiej jakości umieszczony na płycie DVD.
 19. Filmy powinny zostać zrealizowane w języku polskim lub posiadać w tym języku napisy.
 20. jest wysłanie filmu i karty zgłoszeniowej (poprawnie wypełnionej i podpisanej) drogą elektroniczną jako link, załącznik itp. na adres ckoff@ck.przemysl.pl
 21. Autor filmu akceptując Regulamin XIII Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu „CK OFF” zgadza się na udział i projekcję jego filmu/ów w retrospektywach i pokazach pofestiwalowych Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu „CK OFF”, sygnowanych - Pokaz filmów Festiwalu Kina Niezależnego "CK OFF" w Przemyślu. Pokazy mogą być biletowane.
 22. Organizatorzy zapewniają dla twórców reprezentujących film (maksymalnie dwie osoby) nocleg oraz poczęstunek.
 23. Termin nadsyłania filmu (ukończonego i gotowego do zaprezentowania) wraz z kartą zgłoszenia i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych upływa dnia 12 lipca 2019 r. - jest to nieprzekraczalna data wpływu filmu na email lub do Organizatora, na adres:

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu
 XIII Festiwal Kina Niezależnego CK OFF
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML