Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym dla Prezydenta Miasta w sprawach zagospodarowania przestrzennego. W jej skład wchodzą m.in. rekomendowani członkowie izb zawodowych architektów i urbanistów. W ostatnich miesiącach Komisja zebrała się dwukrotnie.

 
      W dniu 16 maja br. odbyło się XVIII posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którego tematem była „Koncepcja projektowanego Centrum Handlowego GALERIA z lokalizacją przy ul. Jagiellońskiej/Kamienny Most w Przemyślu. Po dokonaniu prezentacji koncepcji przez projektanta oraz oceny tematu przez obecnych członków MKUA i zaproszonych przedstawicieli służb miejskich i konserwatorskich, niezbędnym okazało się dokonanie ponownych analiz i studiów rozwiązania projektowego GALERII, z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich.
       W chwili obecnej trwają prace zespołu projektowego nad ostatecznym rozwiązaniem projektowym Centrum Handlowego GALERIA, spełniającym wymogi wynikające ze stanowiska Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koncepcja ta pozwoli na prawidłowe wpisanie projektu w strukturę przestrzenną Starego Miasta. 


      Przedmiotem posiedzenia Nr XIX Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przeprowadzonego w dniu 5 czerwca br. były projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla: „Wysockiego III/04” oraz „Wysockiego IV/04”. Przedstawiane plany wykazują możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Wysockiego i Wołodyjowskiego, spełniającej oczekiwania mieszkańców Przemyśla. Integralną częścią posiedzenia, które odbyło się w świetlicy Rady Osiedla Nr 4 „Lipowica”, była wizja dokonana w terenie lokalizacji projektowanych planów miejscowych.źródło: Marta Skórka – Sekretarz MKUA
dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML