Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni rozmawiali o przyszłości Przemyśla z przedstawicielami władz centralnych i województwa

Z inicjatywy radnych Rady Miejskiej w Przemyślu w poniedziałek 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli marszałka Sejmu RP, wojewody podkarpackiego oraz marszałka województwa. Było to pierwsze spotkanie w takim gronie poświęcone przyszłości Przemyśla i projektów realizowanych w naszym mieście.

Marszałka Sejmu RP reprezentowali podczas rozmów Katarzyna Rokitowska Dyrektor Biura Marszałka Sejmu oraz radny Maciej Kamiński, w imieniu marszałka województwa podkarpackiego występował wicemarszałek Piotr Pilch, władze wojewódzkie reprezentowała wicewojewoda Lucyna Podhalicz. Obok radnych Rady Miejskiej, którzy w tym samym dniu uczestniczyli w sesji, w rozmowach uczestniczyli posłowie na Sejm RP Marek Rząsa i Andrzej Matusiewicz oraz oczywiście prezydent miasta Wojciech Bakun i zastępca prezydenta Bogusław Świeży.

Blisko dwugodzinna rozmowa poświęcona była konkretnym zrealizowanym niedawno, będącym w trakcie realizacji lub planowanym, a wymagającym wsparcia projektom ważnym dla rozwoju Przemyśla i Ziemi Przemyskiej.

Marszałek Piotr Pilch przypomniał o ostatnich inwestycjach i innych projektach,  wymieniając m.in. dofinansowanie projektu „Ekologiczny Przemyśl”, dofinansowanie przebudowy targowiska „Zielony Rynek” utworzenie wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i zakup karetek pogotowia, ustanowienie dwóch Pomników Historii, współfinansowanie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazanie środków na rewitalizację przemyskich zabytków, czy przywrócenie rejony energetycznego w Przemyślu. Wspomniał także o innych inwestycjach – modernizacji drogi dojazdowej do granicy w Medyce oraz planowanego przejścia granicznego w Malhowicach. Wymieniając inwestycje rządowe przypomniał prace w przemyskiej jednostce wojskowej, projekty realizowane na terenie siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, a także budowę nowej strzelnicy na terenie siedziby Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Brak opisu obrazka

Spora część dyskusji poświęcona była projektowi budowy sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, którego pomimo wielu lat starań o wsparcie finansowej nie udało się zrealizować. O możliwościach budowy i perspektywie czasowej mówił m.in. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz Sprawę budowy nowego przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach – Niżankowicach, a szczególnie oddalającego się w czasie rozpoczęcia budowy poruszył Poseł na Sejm Marek Rząsa. Prosił także o wyjaśnienie decyzji o niższym niż wnioskowane dofinansowaniu Festiwalu Rowerowego Bike Town.

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz zapewniła, że budowa przejścia granicznego w Malhowicach rozpocznie się jeszcze w tym roku, jednak realizacja inwestycji będzie rozłożona na kilka lat.

Jednym z tematów, które poruszył prezydent miasta Wojciech Bakun był rozpatrywany przez władze państwowe pomysł deglomeracji, czyli przenoszenia instytucji centralnych do mniejszych ośrodków miejskich, co ma służyć wzmocnieniu ich rozwoju.

Brak opisu obrazka

Radni zwracali uwagę na wiele kwestii, m.in. remontu zabytków Przemyśla, wzmocnienia jego pozycji i rozwoju poprzez specjalnie skierowane na ten cel programy, uwolnienia terenów możliwych do wykorzystania dla rozwoju miasta, a blokowanych przez linie przesyłowe PGE.

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML