Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w sprawie matur

W środę (17 kwietnia) odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego - z udziałem Sekretarza Miasta Dariusza Łapy i Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbiety Tarnawskiej - zwołanego w sprawie sytuacji w przemyskich placówkach oświatowych podczas strajku. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, a głównym tematem była sprawa planowanych matur.

Egzaminy maturalne są planowane w dziewięciu przemyskich szkołach: I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych. Według informacji przekazanych na spotkaniu przez dyrektorów w części z tych szkół nauczyciele wystawili już oceny uczniom klas maturalnych. Klasyfikacyjne rady pedagogiczne, które będą je zatwierdzać są zwoływane w większości przypadków na środę 24 kwietnia, a najpóźniej w czwartek 25 kwietnia. Zebrani na spotkaniu informowali o sytuacji w swoich szkołach i pojawiających się problemach. Zwrócili także uwagę na niedostateczną pomoc ze strony Kuratorium Oświaty w interpretacji przepisów, których obowiązek realizacji został nałożony na kierujących placówkami oświatowymi.

Kolejne spotkanie sztabu kryzysowego z dyrektorami odbędzie się w czwartek 25 kwietnia po zebraniu informacji o przeprowadzeniu rad pedagogicznych w szkołach. W tym dniu podamy również kolejną informację na temat egzaminów maturalnych w przemyskich szkołach.

 

Witold Wołczyk

rzecznik prasowy

Urząd Miejski w Przemyślu

Wersja XML