Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie terytorialsów w (SRO) stałym rejonie odpowiedzialności

   Szkolenia w tzw. „stałych rejonach odpowiedzialności” (SRO) poza rejonami poligonów i wojskowych placów ćwiczeń to istota formacji OT na całym świecie. Są one prowadzone głównie w miejscowościach i na szlakach komunikacyjnych. Jednym z celów tych szkoleń jest poprawa świadomości społeczności i poznanie uwarunkowań terenu oraz zabudowy przez żołnierzy.
   W Wojskach Obrony Terytorialnej stanowią one praktyczny wymiar tzw. „mobilności szkoleniowej”, czyli zdolności szkolenia kompanii lekkiej piechoty na terenie powiatu, który jest jej rejonem działania.
   W WOT pierwszą brygadą, która zapoczątkowała prowadzenie szkoleń w SRO była 3 Podkarpacka Brygada OT. To w oparciu o doświadczenia tej brygady została wypracowana procedura planowania, organizacji i prowadzenia tego typu szkoleń. Szkolenie w SRO to nie tylko wykorzystywanie terenu, ale także obiektów cywilnych, jak np. strzelnice.
 

 

   W ubiegłą niedzielę 2 kompania lekkiej piechoty tzw. (Przemyska Miejska) szkoliła się na terenie byłego szpitala wojskowego przy ul. Słowackiego wraz z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Wspólne ćwiczenia są możliwe dzięki porozumieniu o współpracy, do którego podpisania doszło końcem marca br. przez Dowódcę 3PBOT płk Dariusza Słotę i Komendanta BiOSG płk SG Roberta Rogoza. Przedmiotowe porozumienie określa m.in. wspólne działania i przedsięwzięcia szkoleniowe w celu wsparcia efektywnego wykonywania zadań ustawowych.

Tekst: DWOT / Maciej J. Szeremeta - OZK w/m
Zdjęcia i Publikacja: Maciej J. Szeremeta - OZK w/m


Wersja XML