Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiast fiskusowi, wybranej organizacji pożytku publicznego. Poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Przemyśla.

Jednocześnie informujemy, iż przekazywaniem 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmuje się Urząd Skarbowy. Podatnik wskaże jedynie w swoim rocznym PIT, którą organizację chce wesprzeć, wpisując jej numer KRS i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1 %.

Uwaga!

Na stronie Biuletynu Informacj Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajduje się aktualny wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

PDFOPP uprawnione do 1% za rok 2014 (84,52KB)

Wersja XML