• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się dziewiąte posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

W dniu 22 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się dziewiąte posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W trakcie spotkania dokonano podsumowania konsultacji oraz zaopiniowano projekt nowej uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Ponadto uczestnicy zapoznali się z propozycją Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakun dotyczącą powołania w Przemyślu Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

PDFProtokół z posiedzenia MRDPP z dnia 22.02.2019 r. .pdf
 

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22202457
w tym miesiącu: 315945
dzisiaj: 5727