Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narada z dyrektorami w sprawie strajku

2 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim odbyła się narada z dyrektorami przemyskich placówek oświatowych poświęcona planowanemu na 8 kwietnia strajkowi nauczycieli. W imieniu samorządu – organu prowadzącego -  informacje przekazał Sekretarz Miasta Dariusz Łapa oraz pracownicy Wydziału Edukacji z Naczelnik Elżbietą Tarnawską.

Sekretarz Miasta oraz Naczelnik Wydziału przedstawili informacje przekazane na spotkaniu z wojewodą podkarpackim oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty odbywającym się 1 kwietnia. Główny nacisk i przekaz dotyczył obowiązku zapewnienia podczas strajku opieki dzieciom i młodzież w przedszkolach oraz szkołach spoczywający na dyrektorach placówek oświatowych.

Brak opisu obrazka

Pracownicy Urzędu odpowiedzialni za oświatę zwrócili uwagę dyrektorów na dopilnowanie, aby wszystkie procedury związane ze strajkiem zostały dochowane przez związki organizujące protest, aby nie narazić się na jakiekolwiek konsekwencje z tym związane.

Natomiast kierujący szkołami zgłaszali przede wszystkim wątpliwości dotyczące wprowadzonych przez MEN rozwiązań pozwalającymi na uzupełnienie komisji egzaminacyjnych przez nauczycieli innych placówek. Poinformowali również, że jedynie w 4 przedszkolach na terenie Przemyśla referendum strajkowe miało wynik negatywny, pozostałe placówki opowiedziały się za protestem.

Brak opisu obrazka

Sekretarz Miasta zwrócił się do Dyrektorów o skierowanie prośby do komitetów strajkowych o podanie liczby pracowników biorących w nim udział najpóźniej w piątek 5 kwietnia, co pozwoliłoby na lepsze zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas protestu. Przypomniał, że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wyraźnie określa sprawę wynagrodzenia pracowników biorących udział w strajku – przysługuje im prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Mocno ograniczone możliwości budżetowe naszego miasta nie pozwalają na inną formę rekompensaty, jak w niektórych miastach, chociaż postulaty płacowe pracowników przemyskiej oświaty i cel strajku są zrozumiałe.

Zapowiedział również, że jeżeli prowadzone obecnie rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nie dadzą efektu, przewidziane jest powołanie sztabu kryzysowego, który będzie reagował na sytuację w przedszkolach i szkołach.

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML