Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku przestępstwa? Przyjdź po pomoc!

Od 8 lutego 2019 r. Stowarzyszenie „Nowa Kultura w Jarosławiu” realizuje zadanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku przestępstwa? Przyjdź po pomoc!

Od 8 lutego 2019 r. Stowarzyszenie „Nowa Kultura w Jarosławiu” realizuje zadanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Zostały utworzone następujące punkty pomocy, gdzie mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Co trzeba zrobić aby otrzymać pomoc?

 1. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa lub świadkiem, czy osobą dla nich najbliższą, zapraszamy Cię do jednego z naszych punktów. Koniecznie weź ze sobą dowód osobisty i dokumenty potwierdzające, że jesteś osobą pokrzywdzoną.
 2. Opowiedz osobie pierwszego kontaktu co i kiedy się wydarzyło – opisz przestępstwo.
 3. Wypełnij Wniosek o udzielenie pomocy i dołącz potrzebne dokumenty.
 4. Nasi specjaliści w ramach projektu bezpłatnie udzielą Ci pomocy:

Oprócz punktów stacjonarnych działa całodobowa (7 dni w tygodniu) infolinia nr tel.: 166 52 52 52

Co to jest przestępstwo?

Przestępstwo jest to czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, zagrożony karą na mocy prawa karnego.

Najczęstsze rodzaje przestępstwa:

przeciwko mieniu — na przykład: kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo,

przeciwko rodzinie i opiece — np.: znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie,

przeciwko wolności — np.: pogróżki, stalking (uporczywe nękanie), handel ludźmi, uwięzienie,

przeciwko życiu i zdrowiu — np.: uszkodzenie ciała, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie,

seksualne — np.: gwałt, kazirodztwo, zachowania seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, molestowanie seksualne,

przemoc domowa — np: fizyczna, w tym bicie, popychanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, głodzenie,

psychiczna, w tym wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, wymuszanie określonych zachowań, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu,

wypadki komunikacyjne — na przykład wypadek drogowy lub katastrofa komunikacyjna.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wyniku przestępstwa zapraszamy!

Zapraszamy również na profil FB

Brak opisu obrazka

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

Wersja XML