Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystartowała rekrutacja do projektu pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy" w ramach II edycji

W imieniu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informujemy, iż w dniu 14 marca 2019 r. ruszyła rekrutacja do projektu pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy". Rekrutacja potrwa do dnia 12 kwietnia br. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

 

 

Dokumenty związane z udziałem w projekcie znajdują się na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl (zakładka"Pliki do pobrania") oraz w Biurze Projektu.

 

Przypominamy, że Uczestnikiem Projektu może być osoba bezrobotna, powyżej 29 roku życia, zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

1)   kobiety

2)   osoby w wieku od 50 roku życia

3)   osoby długotrwale bezrobotne

4)   osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

 

W ramach projektu oferujemy:

 

 

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny, dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 12.04.2019 r. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

 

 

Brak opisu obrazka

Adres Biura Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

e-mail: noweperspektywy@parr.pl

Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML