Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyśl planem serialu „Ziuk. Młody Piłsudski” - utrudnienia w ruchu na ulicach Starówki

Po kilkumiesięcznej przerwie ekipa filmowa Telewizji Polskiej oraz Techfilm Sp. z o.o. powraca do  nagrywania w nadsańskim grodzie scen do serialu "Ziuk. Młody Piłsudski". Pierwsze zdjęcia rozpoczną się już w najbliższą niedzielę (17 marca br.).

 

W związku z pracą ekipy filmowej, zarówno kierowców, jak i pieszych czekają w najbliższym czasie utrudnienia, których wykaz (wraz z mapkami) przedstawiamy poniżej.

 

Brak opisu obrazka

 

„Ziuk. Młody Piłsudski” to serial, który opowiada o grupie spiskowców walczących z caratem na przełomie XIX i XX wieku. Głównym bohaterem jest młody Józef Piłsudski i jego najbliżsi przyjaciele – późniejsi premierzy i prezydenci. Akcja toczy się w Wilnie, Petersburgu, Łodzi, Warszawie i Krakowie. Serial ma charakter sensacyjno-przygodowy. Rozpoczyna się od zamachu na cara Aleksandra II w Petersburgu w roku 1881, a kończy napadem na pociąg w podwileńskich Bezdanach w roku 1908, dokonanym przez Piłsudskiego i jego tytułowych bojowców. (źródło: TVP)

 

 

Ekipa serialu rozpocznie realizację zdjęć w niedzielę, 17 marca. W trakcie kolejnych dni można spodziewać się utrudnień w następujących miejscach:

 

 

17 marca br. w godzinach: 6:00 - 23:59

 

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Rejtana, ul. Bibliotecznej, ul. S.

Niewiadomskiego, parkingu na skrzyżowaniu ul. J. Słowackiego i ul. Przemysława

 

 

18 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Bibliotecznej (cały odcinek)

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Rejtana, ul. S. Niewiadomskiego, ul. Biskupa J.

Śnigurskiego, ul. Władycze, parkingu na skrzyżowaniu ul. J. Słowackiego i ul. Przemysława

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

19 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Komisji Edukacji Narodowej (cały odcinek) i ul. Władycze (odcinek

od ul. Biskupa J. Śnigurskiego do pl. Czackiego)

- zajęcie miejsc parkingowych ul. Biskupa J. Śnigurskiego

 

Brak opisu obrazka

 

20 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Komisji Edukacji Narodowej (cały odcinek) i ul. Władycze (odcinek

od ul. Biskupa J. Śnigurskiego do pl. Czackiego)

- zamknięcie ul. Asnyka (cały odcinek)

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Katedralnej i ul. Biskupa J. Śnigurskiego

 

 

21 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Asnyka (cały odcinek), ul. Katedralnej (odcinek od pl. Katedralnego do

pl. Czackiego)

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Biskupa J. Śnigurskiego

 

Brak opisu obrazka

 

22 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Asnyka (cały odcinek), ul. Katedralnej (odcinek od pl. Katedralnego do

pl. Czackiego)

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Biskupa J. Śnigurskiego

 

 

23 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Asnyka (cały odcinek)

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Biskupa J. Śnigurskiego, ul. Grodzkiej, parkingu

przy ul. Rynek 13

 

Brak opisu obrazka

 

24 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Asnyka (cały odcinek), ul. Grodzkiej (odcinek od ul. P. Kmity do ul. A.

Fredry)

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Basztowej oraz zajęcie parkingu przy ul. Rynek

13 oraz przy pl. Legionów

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

25 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie części pl. Legionów

- zajęcie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Grodzkiej

 

Brak opisu obrazka

 

26 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie części pl. Legionów

- zajęcie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Grodzkiej, ul. Władycze, ul. Biskupa J. Śnigurskiego

 

Brak opisu obrazka

 

27 marca br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Komisji Edukacji Narodowej (cały odcinek) i ul. Władycze (odcinek

od ul. Biskupa J. Śnigurskiego do pl. Czackiego)

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Biskupa J. Śnigurskiego

 

Brak opisu obrazka

 

12 kwietnia br. w godzinach: 06:00 - 23:59

 

- zajęcie miejsc parkingowych wzdłuż pl. Katedralnego, ul. Biskupa J. Śnigurskiego

 

 

13 kwietnia br. w godzinach: 00:00 - 23:59

 

- zamknięcie ul. Zamkowej (odcinek od Św. Królowej Jadwigi do pl. Katedralnego) i

pl. Katedralnego

- zajęcie miejsc parkingowych przy ul. Biskupa J. Śnigurskiego, ul. Smolki (cały

odcinek)

 

Brak opisu obrazka

 

14 kwietnia br. w godzinach: 00:00 - 23:59

- zamknięcie ul. Smolki (cały odcinek)

 

Brak opisu obrazka

 

 

Agata Czereba

 

Wersja XML