Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą? PARR zaprasza do korzystania z preferencyjnych pożyczek!

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do korzystania z preferencyjnych pożyczek na założenie działalności gospodarczej oraz na rozwój działalności gospodarczej:

 

Brak opisu obrazka

 

„Mikropożyczki”  na założenie działalności gospodarczej

 

Cel pożyczki: zakup, budowa lub rozbudowa obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup środków trwałych, towarów handlowych, wartości niematerialnych i prawnych

Kto może ubiegać się o pożyczkę: osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 30 lat oraz są bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo

Maksymalna kwota pożyczki: 80 000 zł

Oprocentowanie: 0,1 % w skali roku

Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące                                          

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Wkład własny: nie jest wymagany

Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

Siedziba otwieranej firmy: teren województwa podkarpackiego

 

 

"Mikropożyczka" na założenie działalności gospodarczej udzielana jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

 

Brak opisu obrazka

 

„Pożyczka na rozwój turystyki”

 

Cel pożyczki: zakup środków trwałych (w tym również nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych

Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP) prowadzący działalność gospodarczą w  branży turystycznej i okołoturystycznej

Maksymalna kwota pożyczki: 500 000 zł

Oprocentowanie: dla przedsiębiorców działający nie dłużej niż 2 lata - 0,935%, na przedsięwzięcia mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 0,935%, dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat - 1,87%

Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy  (84 miesiące - w przypadku pożyczek powyżej 250 000 zł i pod warunkiem, że wydatki na roboty budowlane stanowią co najmniej 50% wartości pożyczki)

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Wkład własny: dla przedsiębiorców działający nie dłużej niż 2 lata - nie jest wymagany, na przedsięwzięcia mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - nie jest wymagany, dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat - 20%

Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

 

Brak opisu obrazka

 

„Pożyczka standardowa - innowacyjna”

 

Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (komponent standardowy), w przypadku komponentu innowacyjnego - wyłącznie zakup nowych środków trwałych

Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)

Maksymalna kwota pożyczki: 600 000 zł (komponent standardowy - do 300 000 zł, komponent innowacyjny - do 600 000 zł)

Oprocentowanie: 1,87 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 2,87 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej)

Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy (komponent standardowy), 84 miesiące (komponent innowacyjny)

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Wkład własny: nie jest wymagany

Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

 

Brak opisu obrazka

 

"Pożyczka standardowa”

 

Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)

Maksymalna kwota pożyczki: 300 000 zł

Oprocentowanie: 1,87 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 2,87 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej) 

Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy                                          

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Wkład własny: nie jest wymagany

Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

 

Pożyczka na rozwój turystyki, Pożyczka standardowa-innowacyjna oraz Pożyczka standardowa udzielane są przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu

 

 

 

 

Więcej informacji o pożyczkach:

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu

 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

pokój nr 32, 2 piętro, tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

 

Pożyczki na rozwój działalności gospodarczej:

pokój nr 27, 1 piętro, tel. (16) 633 63 88 wew. 4

 

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek:  8.00-16.00

 

Uwaga!

Szczegóły w linku ► PARR S.A. oferuje także pomoc w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę.

Wersja XML