Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Już niebawem rusza rekrutacja do 2. edycji projektu pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

W imieniu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informujemy, iż w dniu 28 lutego 2019 r. udostępnione zostały dokumenty rekrutacyjne w ramach II edycji do udziału w projekcie pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy" realizowanym przez PARR S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

 

Wśród udostępnionych dokumentów znajduje się Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

Informujemy jednocześnie, iż osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny, dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie.

 

 

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych14 marca 2019 r. – 12 kwietnia 2019 r.

 

 

Dokumenty związane z udziałem w projekcie dostępne są również na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl (zakładka "Pliki do pobrania"oraz w Biurze Projektu.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna, powyżej 29 roku życia, zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

 

1)   kobiety

2)   osoby w wieku od 50 roku życia

3)   osoby długotrwale bezrobotne

4)   osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

 

 

W ramach projektu oferujemy:

 

► identyfikację potrzeb Uczestnika Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

► grupowe poradnictwo zawodowe

► bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone ze stypendium szkoleniowym

► płatne 6-miesięczne staże zawodowe

możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu

 

 

 

Biuro Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML